Λεωφ. Μακαρίου Γ’ 98
Limassol
Δίπλα από Fairways, φώτα Πολεμιδιών
Limassol
Παρασκευά Όλγα & Σταυρούλα
Phone: 
25335220
Phone 2: 
25387104
510