Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 48
Limassol
Έναντι ψησταριάς "Καπάτσος", φώτα Σιμιλλίδη
Limassol
Παπαχρίστος Χρίστος
Phone: 
25575861
Phone 2: 
25340982
398