Λεωφ. Κυρηνείας 145
Nicosia
Πλατύ, Δίπλα από φούρνο Vienna
Αγλαντζιά
Νικολάου Χαρά
Phone: 
22335477
Phone 2: 
22511117
867