Λεωφόρος Μακαρίου Γ΄, 168
Limassol
Έναντι McDonald΄s
Limassol
Χρυσάνθου Μαρία
Phone: 
25211458
Phone 2: 
99392728
1079