Λεοντίου A' 159
Limassol
Δρόμος Παλαιού Νοσοκομείου
Limassol
Άσπρος Δημήτρης
Phone: 
25342050
Phone 2: 
25728208
576