Ευγενίου Βουλγάρεως 4
Limassol
Έναντι πρώην φρουταρίας ΜΑΓΚΟ
Κάτω Πολεμίδια
Ζηνοβίου Σπύρος
Phone: 
25715555
Phone 2: 
25320324
884