Δημητσάνης 5
Limassol
Από Round About Ανδρέα Χαραλάμπους προς Πολεμίδια, 2ο στρίψιμο αριστερά
Κάτω Πολεμίδια
Τορναρίτη Καρμέλια
Phone: 
25954525
Phone 2: 
99946295
1112