Γεωργίου Α‘ 61, κατ. G
Limassol
Παραλιακός δρόμος, μεταξύ Δασούδι & Pizza Hut
Γερμασόγεια
Καλαϊτζίδη Ίρμα
Phone: 
25312012
Phone 2: 
25342612
1018