Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 88
Larnaca
Έναντι PEUGEOT
Larnaca
Καίμης Κύπρος
Phone: 
24637044
Phone 2: 
24626339
461