Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α‘ 224
Limassol
Δρόμος Παλαιού Νοσοκομείου
Limassol
Χριστοδούλου Γιάννης
Phone: 
25828890
Phone 2: 
9952665399526653
1017