Αγίας Φυλάξεως 154
Limassol
Απέναντι από φρουταρία Λιμνιά
Limassol
Πραστίτη Ελένη
Phone: 
25383120
Phone 2: 
25735573
541