Λεωφ. Τσερίου 109Δ
Nicosia
Απέναντι από ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, δίπλα από ΠΑΝΔΩΡΑ
Στρόβολος
Σπιρίτου Μαρία
Phone: 
22320553
Phone 2: 
22496649
739