Βασιλέως Παύλου Α' 12Α
Nicosia
Παρά το ΓΣΠ
Nicosia
Γεωργίου Σούλα
Phone: 
22672502
Phone 2: 
22371650
312